Projekty UE

Projekty UE

UE

Royalsystems Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wykorzystanie wsparcia IOB w celu wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w firmie Royalsystems Sp. z o.o.”, nr POIR.02.03.01-18-0073/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest skuteczne wsparcie przedsiębiorstwa za pomocą proinnowacyjnych usług doradczych w opracowaniu i wdrożeniu innowacji technologicznej produktowej i procesowej jak również innowacji organizacyjnej i marketingowej oraz wdrożenie inwestycji w postaci innowacyjnego rozwiązania technologicznego (maszyny umożliwiającej automatyczny proces produkcji).

Rezultatem projektu przy pomocy usług doradczych jest wdrożenie innowacji technologicznej procesowej oraz produktowej, wdrożenie innowacji marketingowej i organizacyjnej oraz zakup maszyny niezbędnej w celu wdrożenia innowacji. Uzyskane rezultaty (dzięki wdrożeniu innowacji produktowej i procesowej) przyczynią się do wzrostu konkurencyjności firmy, innowacyjności, zwiększenia wydajności pracy, pozyskaniu nowych zleceń i nowych rynków zbytu, zwiększenia przychodów i potencjału firmy

Wartość projektu:
1 126 255,00 zł

Wartość dofinansowania:
721 700,00 zł

Planowany okres realizacji projektu:
01.03.2019 – 29.02.2020

ROYALSYSTEMS Sp. z o.o.

ul. Bobrzyńskiego 27/82
30-348 Kraków

NIP PL6762657374

Telefon

PL +48 509 158 468

DE +49 157 757 811 89

Email

info@royalsystems.pl

Napisz do nas

Realizacja: Propaganda